Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvilke projekter arbejdes der med?

Region Syddanmark og Billund Kommune har løbende gang i forskellige undersøgelser, moniteringer og projekter, der skal gøre os klogere på forureningernes betydning. Her på siden kan du læse om de igangværende projekter.

Få også viden om afsluttede projekter og rapporter her

 • Undersøgelsen af kloak og indeklimaet ved Fyrrestien i Grindsted afsluttes

  Den undersøgelse af Kloaknettet og indeklimaet i udvalgte boliger ved Fyrrestien i Grindsted som Billund Vand & Energi og Billund Kommune gennemførte i løbet af 2019 kan nu afsluttes, da kontrolmålinger viser at tætning af kloaknettet virker efter hensigten, og der er sket et betydelig fald i forureningsniveauet.

  Læs mere
 • Folkesundhedsundersøgelse

  HVAD: Registerbaseret sundhedsundersøgelse
  FORMÅL: Undersøgelse af om Grindsted-borgere er mere syge end andre
  TIDSPLAN: Blev afsluttet maj 2020

  Læs mere
 • Forureningsfanen fra lossepladsen

  HVAD: Etablere to dybe boringer nedstrøms lossepladsen
  FORMÅL: At fastlægge forureningsfanens forløb fra lossepladsen mod åen og at monitere forureningen ned til ca. 70 meters dybde
  TIDSPLAN: Etableret fra november 2019 til januar 2020 og forventes at blive brugt til at tage prøver af grundvandet i mere end 20 år. Resultatet af den første prøvetagningsrunde ventes at ligge klar i maj 2020

  Læs mere
 • Undersøgelse af den gamle losseplads

  HVAD: Etablering af 40 korte boringer, hvorfra der udtages prøver til kemisk analyse af affaldet i lossepladsen
  FORMÅL: At undersøge, om det vil give en miljømæssig gevinst at gennemføre en oprensning af et grubeområde på lossepladsen
  TIDSPLAN: Boringerne blev etableret i november 2019. Halvdelen af boringerne bevares til at fastlægge grundvandsdybden. Resten nedlægges, når resultatet af undersøgelsen ligger klar i maj 2020

  Læs mere
 • Forureningsfanen fra fabriksgrunden

  HVAD: Syv dybe boringer mellem fabriksgrunden og Grindsted Å
  FORMÅL: At fastlægge forureningsfanens forløb mod åen og at monitere forureningen ned til ca. 70 meters dybde
  TIDSPLAN: Etableret fra oktober 2019 til februar 2020 og forventes at tage prøver af grundvandet i mere end 20 år. Resultatet af første prøvetagningsrunde ventes at ligge klar i maj 2020

  Læs mere