Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 3. møde i den tekniske følgegruppe

På det seneste møde i den tekniske følgegruppe for oprensning af Grindsted-forureningerne fortalte Billund Kommune om status for kommunens arbejde med at undersøge, om Engsøen kan oprenses - og hvad det i givet fald vil koste. Region Syddanmark er i gang med flere undersøgelser af forureningsfanerne og desuden i gang med at forberede et pilotrensningsanlæg ved Grindsted Å.

Der er gang i rigtig mange forskellige ting i Grindsted i forhold til forureningerne i og omkring byen.

Billund Kommune har netop sat gang i et arbejde med at udrede, om det kan lade sig gøre at rense Engsøen, der er belastet af kviksølvforurening i bundsedimentet, mens Region Syddanmark er ved at undersøge forureningsfanerne fra fabriksgrunden og den gamle losseplads.

Samtidig arbejder regionen videre med en et pilotrensninganlæg ved Grindsted Å. Anlægget skal rense det forurenede grundvand, som i dag løber ud i åen. Lige nu er Region Syddanmark ved at få foretaget laboratoritests af de foreslåede afværgemetoder. 

Læs hele referatet her

Læs også Region Syddanmark status for arbejdet med Grindsted-forureningerne

Læs status om Engsøen