Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

150 mødte frem til informationsmøde om sundhedsundersøgelse

Borgerne mødte talstærkt og spørgelystne op til Region Syddanmarks informationsmøde i Magion om den igangværende registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted.

Der blev lyttet intenst og stillet mange spørgsmål til den igangværende sundhedsundersøgelse i Grindsted, da Region Syddanmark mandag aften havde inviteret borgerne til informationsmøde i Magion.

Cirka 150 borgere havde valgt at tage imod tilbuddet om at få en nærmere introduktion til undersøgelsen.

Mads Haugaard, der er afdelingschef i Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark, indledte med at gennemgå baggrunden for undersøgelsen, som i høj grad skyldes de bekymringer om en overhyppighed af visse sygdomme og lidelser, som mange borgere i byen har givet udtryk for. En bekymring som regionens politikere har lyttet til ved at bevillige 900.000 kr. til den igangværende undersøgelse.

Dernæst gennemgik forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU, Annette Kjær Ersbøll, selve undersøgelsen. Med i undersøgelsen indgår registre over en hel stribe sygdomme som kræft, astma og neurologiske sygdomme.

Udover hovedgrupperne vil forskerholdet på fem personer også dykke ned i specifikke sygdomme og lidelser, som kan have en sammenhæng med nogle af de forurenende stoffer, som er blevet ledt ud af det tidligere Grindstedværket.

Hun bekræftede for de fremmødte, at både nuværende og tidligere borgere i Grindsted vil indgå i undersøgelsen, ligesom en del af undersøgelsen også vil have fokus på tidligere og nuværende ansatte på værket. 

Stor spørgelyst

Inden borgerne for alvor fik lejlighed til at stille spørgsmål, rundede koncernchef Kurt Espersen oplæggene af med at fortælle, at regionsrådet har reserveret et beløb på tre millioner kr. i budgettet for 2019 til en eventuel dyberegående sundhedsundersøgelse som opfølgning på den registerbaserede undersøgelse, hvis det viser sig, at der er en statistisk større forekomst af sygdomme i Grindsted sammenlignet med andre byer med samme demografi.

Han kunne også fortælle, at regionen allerede har afholdt møder med forskergrupper og eksperter om, hvordan man kan tilrettelægge fase to i sundhedsundersøgelsen, så man kan gå direkte videre fra fase et. Kurt Espersen påpegede dog også, at der er behov for at andre parter bidrager til den økonomisk tunge fase to af sundhedsundersøgelsen.

Første spørgsmål handlede om, hvorfor allergiske lidelser ikke var en del af sundhedsundersøgelsen.

Der var også ønske om at få borgere fra oplandsbyer, hvis for eksempel børnene har gået i skole eller fritidshjem i Grindsted, med i undersøgelsen.  

Og hvad med kolonihaveejerne, der bor tæt ved banegravsdepotet, spurgte en anden?

Forskningsleder Annete Kjær Ersbøll lovede at se på, om det er muligt at få allergi med på listen over sygdomme, der undersøges. Også de andre forslag blev noteret ned af forskerne, som i den kommende tid vil se på, om det muligt at udvide undersøgelsen.  

Generelt var der ros til regionen for at møde op og lytte til borgernes bekymringer – og ikke mindst for at tage dem seriøst.

Resultaterne fra den registerbaserede undersøgelsen ventes at ligge klar op til sommerferien 2019.

 

Download forskningsleder Annette Kjær Ersbølls oplæg

Download koncernchef Kurt Espersen og afdelingschef Mads Haugaards oplæg