Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny viden hjælper med at placere dybe boringer i Grindsted

Arbejdet med at undersøge forureningsfanen fra den gamle losseplads i Grindsted forløber planmæssigt. De første to dybe boringer i fanen er nu klar til at blive placeret, efter at regionen har fået foretaget geofysiske målinger af undergrunden.

Region Syddanmark er i gang med at undersøge, om forureningen fra den gamle losseplads på Vesterhedevej syd for byen på sigt kan udgøre en risiko for Grindsted Å eller Engsøen.

Undersøgelserne pågår frem til 2022 og omfatter etablering af op til otte dybe boringer. Boringerne skal hjælpe med at afgøre, om forureningen fra lossepladsen over tid vil kunne overskride vandkvalitetskriterierne i Grindsted Å eller Engsøen.

Er det tilfældet, vil lossepladsen blive den 11. generationsforurening i Danmark.

Som et første skridt imod en afklaring har COWI i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt et areal svarende til 250 fodboldbaner mellem lossepladsen og byen med elektromagnetisk udstyr med henblik på at få placeret de første to dybe boringer.

- Den geofysiske metode giver os populært sagt et digitalt billede af, hvor fanen fra lossepladsen sandsynligvis bevæger sig, siger civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark og fortsætter:

- Metoden kan give os en indikation af, hvor fanen løber, men den kan ikke fortælle noget om, hvilke stoffer og koncentrationer den indeholder. Det kan de dybe boringer til gengæld, og det er derfor, det er så vigtigt at få dem placeret korrekt, siger Jørn K. Pedersen

Ingen risiko for boliger og mennesker

De første resultater af målingerne indikerer, at fanen tager en mere nordlig retning end ventet, og den strømmer dermed under en større del af Sydbyen. Den bevæger sig dog nede i ca. 30-40 meters dybde og udgør således ikke en trussel mod hverken boliger eller mennesker.

- Modsat fanen fra fabriksgrunden er der stort set ingen klorerede opløsningsmidler i lossepladsfanen. Derfor er der heller ingen indikationer af, at forureningen kan skabe indeklimaproblemer i boligerne, forklarer Jørn K. Pedersen.

Region Syddanmark har bedt COWI vurdere, om det er muligt at lave yderligere geofysiske målinger i den sydlige del af byen og op mod Grindsted Å, så den resterende del af fanen kan kortlægges.

De nye målinger vil i givet fald blive foretaget over nogle dage inden for de kommende uger. Der vil som udgangspunkt kun blive målt på offentlige arealer som veje og stier.

Inden regionen kan gå i gang med selve borearbejdet, skal det godkendes af kommunen og i offentlig høring i fire uger.

Yderligere oplysninger
Civilingeniør Jørn K. Pedersen, Region Syddanmark, telefon: 29 20 19 30