Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra møde i den tekniske følgegruppe

23. januar blev der afholdt nyt møde i den tekniske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. Gruppen består af faglige eksperter fra Region Syddanmark, Billund Kommune og Miljøstyrelsen.

Hvad er de næste skridt i kampen mod forureningerne i Grindsted? Det blev drøftet i det seneste møde i den tekniske følgegruppe, der har til formål at skitsere mulige tekniske løsninger for den videre indsats.

Områdechef i Region Syddanmark, Ida Holm Olesen, orienterede om regionens forestående projekt med at teste en rensning for nedbrydningsstoffer som vinylklorid samt ”Grindsted-stoffer” ved åen. Rikke Holm Sennels, Billund Kommunes tovholder på Grindsted-forureningerne, fortalte blandt andet om de igangværende kloakundersøgelser i byen, som ventes færdige inden sommerferien.

Læs hele referatet af mødet i den tekniske følgegruppe 23. januar 2019