Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat af møde med DuPont

Region Syddanmark afholdt den 17. august møde med fabriksledelsen på DuPont. Formålet med mødet var at orientere om konsekvenserne af, at regionerne også har fået ansvaret for at håndtere overfladevandsforureninger.

DuPonts fabriksgrund i Grindsted har hidtil været kortlagt som en forurenet grund uden indsats fra Region Syddanmarks side. Det ændrer sig fremadrettet, idet regionerne ved en ændring af Jordforureningsloven også får ansvaret for såkaldte overfladevandsforureninger fremadrettet. 

 Allerede i løbet af efteråret 2018 vil regionen tage hul på at kortlægge virksomhedens rensningsanlæg, da der ved flere lejligheder er konstateret stoffer med relation til den tidligere produktion på værket opstrøms banegravsdepotet. Partikelberegninger indikerer, at kilden til forureningen af grundvandet kan være rensningsanlægget på Kolstrupvej.

 

Læs hele mødereferatet