Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad med Haveforeningen Heden – er det sikkert at bruge den – kan grøntsager ikke få fat i det forurenede grundvand?

Vi har ingen oplysninger om, at der er deponeret affald ved haveforeningen eller andre steder vest for banegravsdæmningen. Vi har derfor ingen grund til at tro, at haveforeningens jord er forurenet. Der strømmer forurenet grundvand fra banegravsdepotet ind under haveforeningen. Man skal dog ca. 4 meter under jordoverfladen for at komme i kontakt med dette grundvand, så det er ikke noget, der påvirker de grøntsager, der dyrkes i haverne. Koncentrationerne af flygtige stoffer i grundvandet under haveforeningen er desuden så lave, at udeluften i haverne ikke påvirkes af afdampningen fra grundvandet over Miljøstyrelsens kriterium for indeklima i boliger.