Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FAQ - Økonomi, opgaverfordeling med mere

Find svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet om Grindstedforeningerne inden for kategorien 'økonomi, opgavefordeling med mere'.

 • Hvad er henholdsvis regionens og kommunens ansvar?

  Som udgangspunkt er regionen myndighed på jord- og grundvandsforureninger, der kan true indeklima, værdifuldt grundvand og målsat overfladevand. Kommunen har ansvaret for spildevand og vandindvinding til drikkevand samt til have- og markvanding. Oversat til konkrete opgaver kan man grundlæggende sige:

  - at regionen har ansvaret for forureningen af Grindsted Å samt forureningen i banegravsdepotet og på den gamle losseplads

  - at kommunen har ansvaret for søerne, herunder Engsøen og Tronsøen, al vandindvinding samt indeklimaproblemer, hvis de stammer fra spildevandssystemet.

 • Hvad handler de typiske spørgsmål fra borgerne om?

  Billund Kommune har pr. 1. januar 2019 modtaget cirka 60 spørgsmål om havevand, tre om kloakundersøgelsen, én om drikkevand og cirka ti spørgsmål fordelt på øvrige områder.

  Region Syddanmark har pr. 1. januar 2019 modtaget 28 spørgsmål. 14 af disse er fra samme person og handler primært om banegravsdepotet. Resten handler om alt fra sundhed til fiskeri, indeklima og udsivningen til Grindsted Å.

  Dertil kommer en stribe henvendelser fra pressen. Siden januar 2018 har der været bragt næsten 1.600 artikler og indslag om Grindsted-forureningerne.

 • Hvad koster det at rydde op i Grindsted?

  Hvis man beslutter sig for at bortgrave forurenet jord fra banegravsdepotet, er det estimeret til at koste cirka 110 mio. kr. En lignende håndtering af den gamle losseplads og fabriksgrunden vil være væsentligt dyrere, fordi forureningsmængderne vurderes at være betydelig større end i banegravsdepotet. Hertil kommer udgifter til at reducere udstrømningen af forurenet grundvand til Grindsted Å permanent. Det vurderes derfor, at disse oprydninger samlet vil koste et større trecifret millionbeløb.

 • Hvor mange penge bruger kommunen og regionen på Grindsted-forureningerne om året?

  I 2019 har Billund Kommune afsat ekstra 400.000 kr. specifikt til Grindsted-forureningerne. Øvrige omkostninger afholdes inden for det almindelige driftsbudget. Region Syddanmark har brugt næsten 70 mio. kr. (heraf er de 25 mio. kr. givet fra staten) på oprensningen i Kærgård Klitplantage og 15 mio. kr. på forureningerne i Grindsted. Derudover er der afsat 10 mio. kr. over de kommende tre år til blandt andet til at belyse mulighederne for at rense det forurenede grundvand, før det løber ud i åen. Derudover har regionen afsat tre mio. kr. til den igangværende sundhedsundersøgelse.